Close

پکینیز رویال

جنسیت: نر
سن: دو ماه
شماره تماس: 09120261054
توضیحات: واکسینه شده، دارای شناسنامه بهداشتی و تاییدیه سلامت و اصالت

پکینیز رویال

جنسیت: نر
سن: دو ماه
شماره تماس: 09120261054
توضیحات: واکسینه شده، دارای شناسنامه بهداشتی و تاییدیه سلامت و اصالت